Stop Putin! Stop War In Ukraine!

  • Pobočka:  Vyberte pobočku:
Ochrana soukromí a osobních údajů

Zpracovávaní osobních údajů vycházejí z plného souladu s obecným námětem na ochranu osobních údajů. 

1. Osobni udaje přijímáme pouze po obdržení vaseho informovaného souhlasu.

2. Osobni udaje, ktere od vas shromáždujeme, jsou potřebné při zpracování objednávek a ke správě odběru informačních Věstníku (a některé další ucely uvedene nize).

3. Vase osobni udaje bezpecne uchováváme V souladu s nařízením GDPR a chráníme je před neoprávněným přístupem, změnami, zveřejněním nebo zničením.

4. Osobni údaje nebudeme sdílet s třetími stranami, s výjimkou spolehlivých platebních systému, poštovních a kuryrnich služeb nezbytných k vyřízení objednávky nebo podmínek odběru věstníku.

Body-Balance.com zajišťuje důvěrnost vašich osobních údajů V souladu s právními předpisy Evropske unie v oblasti ochrany osobních údajů a soukromi, např. s obecným nařízením o ochraně osobních údaju (GDPR). Mezi takové údaje muze patřit: jméno, příjmení, druhé jmeno, datum narozeni, věk, pohlaví, poštovní adresa, kontaktních telefonní číslo a profily na sociálních sítích.

Při shromaždování dat vas Body-Balance.com upozorni na důvody shromaždování osobních údaju a za jakých okolností je mozne je ukládat, nez budou z našich databází odstraněný. Na zaklade vasi žádosti budou vsechny osobni udaje smazána.

Informace o navstevnicich webu (adresa IP, nazev domeny, typ prohlížeče a operacni system, datum a cas návštěvy atd.) jsou shromaždování a uchovávání, aby bylo mozne vest statistiky návštěvníků. Tyto udaje jsou veřejně dostupné a Body-Balance.com nenese odpovědnost za jejich zpřístupnění třetím stranám. Tyto informace se však nepoužíveji k identifikaci návštěvníka.

Používáme soubory cookie, malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítače, které umožňují shromažďování určitých informací, pomáhají nám zapamatovat si a zpracovávat položky v nákupním košíku, porozumět a uchovávat vaše předvolby pro příští návštěvy, sledovat reklamy a sestavovat souhrnné údaje o provozu webu a interakcích na webu, abychom mohli v budoucnu nabídnout lepší zkušenosti s webem a nástroje. Pokud upřednostňujete, můžete si vybrat, aby vás počítač varoval při každém odeslání souboru cookie, nebo můžete nastavit blokování všech souborů cookie pomocí nastavení prohlížeče. Podobně jako na většině webových stránek, pokud zablokujete soubory cookie, některé naše služby nemusí fungovat správně. Můžete však i nadále zadávat objednávky prostřednictvím telefonu nebo kontaktováním zákaznického servisu.

Zadáním osobních údaju při registraci na webových stránkách, zadáním objednavky nebo vyplněním formuláře zpětně vazby potvrzuje svůj souhlas s zpracováním a používáním osobních údaju V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údaju (GDPR), a to k následujícím ucelum:

1. registrace na webových stránkách Body-Balance.com,

2. účast na propagačních akcích pořádaných nebo organizovaných webem Body-Balance.com,

3. přijímání informaci a reklamních zpráv, novinek a dalších personalizovaných informaci,

4. zadání objednávky na webových stránkách Body-Balance.com a komunikace týkající se objednávky,

5. plnění dalších závazků Body-Balance.com,

6. vytváření historie vyhledávání prohlížení na webových stránkách Body-Balance.com,

7. využívání osobních údajů ke tvorbě statistik, zlepšování kvality služeb, optimalizaci webu a dalším marketingovým průzkumem prováděným nebo organizovaným webem Body-Balance.com.

Zpracovanim osobnich udaju se rozumi jakakoli činnost Nebo kombinace cinnosti provadenych s osobnimi udaji ručné nebo pomochi automatizovanych nastroju, Které zahrnuji shromazdovani, zaznam, strukturovani, hromadeni, ukladani, aktualizaci, pozmenovani, extrahovani, pouziti, předávání (včetně předání tretim stranam, bez vylouceni předání do jineho stavu, pokud taková potřeba vznikla v průběhu plnění závazku), depersonalizaci, blokování, vymazání a zničení osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů přijímá Body-Balance.com potřebná právní, organizační a technická opatření k ochraně před neoprávněným nebo náhodným přístupem, nekoordinovaným zničením, pozměňováním, blokováním, kopírováním, poskytováním, šířením, jakož i jiným protiprávním jednáním týkajícím se osobních údajů.

Body-Balance.com ma pravo nahrávat telefonní hovory. Soucasne se Body-Balance.com zavazuje zabránit pokusům o neopravněny přístup k informacím získaným během telefonnich hovoru a predavani takových informaci tretim osobam, ktere nemaji primy vztah k plneni objednavek a propagaci.

Body-Balance.com se zavazuje nezpřístupnit informace týkající se osobních údaju, ktere od vas byly získaný, třetím osobam. Takové zpřístupnění osobních údaju se ovšem nepovažuje za porušení závazků v případě, že je povinnost zpřístupnění stanovena požadavky stávajících právních předpisů Evropske unie.

V pripade jakychkoli otazek nebe problému souvisejících se zpracováním, změnou a smazáim osobních údaju se muzete obrátit na našeho poverence pro ochranu osobních údaju.

Souhlas s přijímáním poštovních zásilek

Vas souhlas s přijímáním reklam, informačních zásilek a věstníku je zásadně dobrovolný. Sve rozhodnuti mate pravo Kdykoli změnit a odmitnout pokračovat v přijímání posty, připadne take požádat o změnu nebo smazání osobních údaju ze seznamu adresatu, aniž byste byli nuceni uvádět důvody.

Servisni zprávy s informacemi o objednávce a fázích jejího zpracování, stejně jako o fazich a výsledcích propagačních akcí, ke kterým jste se přihlásili, se odesilaji automaticky a nelze je odmítnout.

call_logo

Objednat se na korekci

Staňte partnerem

Spusťte chat s administrátorem

Vyberte pobočku:

  • Praha
  • Opava