• cs
MENU
 • cs
 • cs
KOREKCE
HLAVOVÝCH KLOUBŮ
LÉČBA KRANIOVERTEBRÁLNÍ DYSFUNKCI
Vidět vše

Dysfunkce hlavových kloubů

Pokud je video v cizím jazyce, zapněte titulky.
Podívejte se na toto krátké video o dysfunkci hlavových kloubů. Dozvíte se, že poruchy spojení hlavy a krční páteře mohou způsobit obrovské množství neurologických symptomů, jsou hlavní příčinou osteochondrózy a také hlavním viníkem poruchy statiky páteře, většiny biomechanických narušení, napětí a bolesti zad.
Pokud byla vaše léčba dříve zaměřena pouze na potlačení bolesti a nepříjemných pocitů, pak vám naše metoda léčby kraniovertebrální dysfunkce BODY BALANCE pomůže vyřešit hlavní příčinu poruchy statiky páteře a osteochondrózy, čímž výrazně zmírní vaše symptomy nebo dokonce úplně odstraní většinu stávajících problémů.

Kde začíná páteř? Nebo KDE je hlavní příčina biomechanických poruch?

Podívejme se na 2 příklady: v prvním případě má pacient výraznou dysfunkci hlavových kloubů. Klouby jsou zablokované, a první krční obratel „Atlas“ je posunut a stočen kvůli asymetrickému napětí svalů, které jej ovládají. Ve druhém případě, po provedení „Korekci“, je první obratel ve správném postavení, svaly mají symetrické napětí a klouby fungují normálně.

❌ Asymetrické
svalové napětí

✅ Symetrické
svalové napětí

Dysfunkce hlavových kloubů může nastat v důsledku porodního traumatu novorozence, pádu na hlavu nebo otřesu mozku, sportovního zranění, autonehody (whiplash trauma) a dalších různých „stresových situací pro hlavu a krk“, po nichž dojde k asymetrickému napětí hlubokých šíjových svalů. Situace, kdy jeden rovnoběžný sval táhne silněji než ten druhý, vede k rotaci 1. a 2. obratlů pod lebkou a následné torzi všech obratlů po celé délce páteře až ke křížové kosti.

❌ Rotace
krčních obratlů

✅ Obratle v
normální pozici

Jednou z hlavních funkcí hlavových kloubů - je vyvážení hmotnosti lebky (cca 5 kg) a její rovnoměrné rozložení podél osy páteře, přičemž tyto klouby nepřímo ovlivňují také polohu ramen, kyčlí, kolen, kotníků a nožní klenby.
Pokud klouby hlavy nepracují správně kvůli svalové dysbalanci, může být narušena statika a dynamika celé kostry, vzniká biomechanický rozvrat páteře.

❌ Biomechanické narušení
páteře

Biomechanická rovnováha

Posunutí hlavy vzhledem k vertikální ose a asymetrické zatížení prvních dvou krčních obratlů a hlavových kloubů nutí páteř se křivit ve snaze najít rovnováhu. To vede k dominovému efektu a dekompenzaci celé páteře.
Jak vidíte, skolióza, bolesti zad a příznaky osteochondrózy mohou mít úplně jiné příčiny, než jste si mysleli. Rovnováha těla přímo závisí na stavu krční páteře. Toto je základ.

Jak to vypadá ve skutečnosti?

Dysbalance

Balance

První obrázek ukazuje stav asymetrického napnutí (tónu) hlubokého šíjového svalstva, kvůli kterému je narušené postavení krčních obratlů, jejich rotace. Srovnání s normou.
Dysfunkce krční páteře má komplexní vliv na zdraví celé páteře, držení těla pacienta a schopnost udržet záda rovně. 

Fotografie byla pořízena před zákrokem a tři měsíce po něm.

❌ Rozdílná délka končetin

Stejná délka končetin

Když pacient leží na masážním lehátku, specialista ho uchopí za kotníky a Achillovy šlachy a přitáhne za nohy stejnou silou. Potvrzením přítomnosti dysfunkcí hlavových klubů a obrazu biomechanického rozvratu v páteři je to, že nohy pacienta se natahují asymetricky a mají rozdílnou délku kvůli zešikmení pánve a asymetrickému tónu myofasciálních řetězců.
Po korekci kraniovertebrální dysfunkce se obnoví symetrické napětí myofasciálních řetězců podél celého těla. Výsledkem je vyrovnání zešikmené pánve a nohou. Svaly fungují synchronizovaně. Účinek korekce je stabilní i po létech. Fotografie byla pořízena před a bezprostředně po zákroku.

Rozdílná pružnost při flexi

končetin, torze pánve

Stejná pružnost, normální

postavení pánve

Při ohýbání kolen stejnou tlakovou silou mohou nohy pacienta pružit na různých místech. Jedna noha se zpravidla ohýbá více a snadno a druhá s většími obtížemi. Současně pacienti často mívají velmi nepříjemné pocity v kříži. Tato skutečnost svědčí o přítomnosti torze páteře a pánve , způsobené dysfunkcí a subluxací hlavových kloubů.
To znamená, že rotace krčních obratlů spouští patologický proces zkroucení páteře do spirály po celé její délce.
Po obnovení funkcí hlavových kloubů již není zkroucení páteře diagnostikováno a pacient uvádí výrazné zlepšení vjemů v křížové oblasti zad. Fotografie byly pořízeny před a bezprostředně po zákroku.
Otáčení hlavy doleva a doprava před a po zákroku
Člověk velmi často ani netuší, že se jeho hlava otáčí jedním směrem lépe a druhým hůř. Toto je však jeden z nejdůležitějších a zjevných příznaků zablokování hlavových kloubů.
Po korekci se zlepšuje otáčení hlavy doleva a doprava a pohyby nahoru a dolů. Pacient uvádí, že tíha na ramenou je menší než obvykle, jako by hlava „vážila méně“. Napětí a bolest svalů ramenního pletence mizí, což se ověřuje testy u každého pacienta. Následně již nevzniká potřeba opírat hlavu o ruku. Kontroly po několika měsících nebo dokonce po několika letech potvrzují, že účinek je stabilní.
To vše svědčí o obnovení biomechanické rovnováhy. Když hlavové klouby pracují v plné amplitudě a nedochází k posunu lebky působením svalů, pak je hmotnost hlavy správně rozložena podél osy celé páteře. Díky tomu se odstraňuje přetížení a napětí svalů. Kompenzace a spoušťové (trigger) body se uvolňují SAMY. Bolesti ustupují.
Naše zkušenosti – více než 10 000 pacientů. Každý z nich je živým důkazem významného vlivu kraniovertebrální oblasti na rovnováhu celého těla.

Jsou vaše potíže skutečně psychosomatického původu?

Mnoha pacientům předepisovali lékaři antidepresiva, odkazovali je na psychiatra s tím, že jsou jejich problémy „domnělé“ a že jsou „zjevně“ psychosomatického původu.


Ve výsledku pacient dlouhodobě trpěl bolestí a odborníci tvrdili, že pro to neexistuje žádný důvod.


Vzhledem k tomu, že kraniovertebrální oblast stále zůstává temnou skvrnou v medicíně, je docela pravděpodobné, že váš lékař neví a proto vám neříká, že narušení funkcí hlavových kloubů může způsobit většinu vašich symptomů.


Nesprávné držení těla, problémy a napětí v muskuloskeletálním systému, bolesti hlavy, migréna, necitlivost rukou, závratě, fibromyalgie a mnoho dalších nemocí jsou jen špičkou ledovce.

Jak to funguje v praxi?

Atlas neboli nosič (lat. Atlas, C1) — je první krční obratel, který drží hlavu a tvoří kloubní spojení Atlas-týlní kost (lat. Articulatio atlantooccipitalis - AO).


Atlas je spojen s Axisem (lat. Axis, C2) (druhým krčním obratlem), a tvoří Středový a boční nosičočepovcové klouby (lat. Articulatio atlanto-axialis mediana et lateralis - AA).


Obecně jsou vytvořeny tři hlavové klouby, které mají hlavní význam pro rovnováhu hlavy, těla a zdraví celé páteře.


Poruchy v této oblasti mohou vyvolat „dominový“ efekt – ovlivněním muskuloskeletálního, oběhového a nervového systému vytvořit nerovnováhu a dysfunkce v různých částech těla. S postupem času mohou tyto poruchy přerůst ve vážné zdravotní problémy.


Organismus již není schopen fungovat tak, jak by měl a mohl. Kvalita života je značně zhoršena, ale lékaři často nemohou stanovit přesnou příčinu a pacienti zůstávají sužováni nemocí.

Mnohá onemocnění a nemoci těla, které na první pohled vzájemně nesouvisí, mají společný „kořen zla“.
Dysfunkce hlavových kloubů narušuje správné spojení mezi hlavou a tělem.
To vede k četným poruchám nervového systému, jako jsou vegetovaskulární dystonie, bolesti hlavy, poruchy spánku, panické záchvaty, hyperaktivita a zpoždění vývoje u dětí, nervové poruchy, únava, podrážděnost, vysoký krevní tlak, závratě atd.
Kvůli dysfunkci hlavových kloubů dochází k posunu lebky. Pokud fotograf upravuje vaší polohu, při pořízení fotografii pro dokumenty, znamená to, že máte takový posun. Neschopnost rovného držení hlavy a ramenou v uvolněné poloze je hlavním příznakem problému. Pokud otáčíte hlavou na jednu stranu hůř a s většími potížemi, než na druhou, jedná se o rotační subluxaci.
Jelikož je hlava posunuta, tělo začíná kompenzovat sklon lebky zakřivením páteře. Takto dochází ke skolióze: vychýlení ramen, lopatek, hrudníku, shrbení, hyperkyfóza, zakřivení pánve a rozdílná délka dolních končetin. Tělo se SAMO přizpůsobuje posunutí hlavy.
Absence bolesti neznamená, že je vše v pořádku. Tělo si jednoduše zvyká. Čím je člověk starší, tím vyšší je riziko komplikací. Léčba by se neměla odkládat.
Zakřivení vyvolává nadměrné svalové napětí, které vede ke zhoršení mikrocirkulace v oblasti páteře a předčasné osteochondróze (výhřezy, artróza, dysfunkcí a bolestí kloubů).
V důsledku subluxace hlavových kloubů může být narušena symetrie lebky a vzniknout nesprávný skus. Zakřivení zubů a nerovné zuby jsou 100 % známkou deformace lebečních kostí, narušení objemu zubních oblouků a nadměrného svalového napětí v zadní části krku.
9 z 10 lidí s neurologickými poruchami a příznaky osteochondrózy má skrytou poruchu a posunutí hlavových kloubů, aniž by je napadlo, že právě to je hlavní příčinou celkového zhoršení jejich zdravotního stavu.

Dysfunkce hlavových kloubů: skrytá příčina mnoha onemocnění

Díky velkému počtu pacientů (více než 10 tisíc osob) kteří podstoupili korekci kraniovertebrální dysfunkce autorskou metodou Andreje Popravky Body Balance, a na základě údajů získaných jak z diagnostických zobrazovacích vyšetření, lékařských závěru, tak i ze subjektivní zpětné vazby od pacientů, byl sestaven seznam nejčastějších potíží a symptomů, které mohou být po provedení „Korekce“ zmírněny nebo zcela vyléčeny.
Poznámka: 
Bylo by nesprávné interpretovat metodu “Body Balance” jako zázračný lék, který dokáže vyřešit všechny problémy. Cílem „Korekce Body Balance“ je odstranění příčiny biomechanického rozvratu těla, a navrácení tělu schopnosti samoregulace, zlepšení mikrocirkulace a autoregenerace.
 • Osteochondróza
 • Bolest hlavy / cefalalgie
 • Migréna
 • Cervikokraniální a cervikobrachiální syndrom
 • Napětí, zatuhnutí a bolest šíje
 • Hučení a pískání v uších, tinnitus
 • Bolest ramene, vyšší jedno rameno
 • Omezená nebo bolestivá rotace / ohýbání hlavy
 • Parestézie /mravenčení a necitlivost rukou/
 • Meniérova choroba (onemocnění vnitřního ucha)
 • Poruchy zraku
 • Trigeminální neuralgie
 • Potíže s čelistním kloubem a se skusem
 • Torticollis, spastická torticollis
 • Recidivující tendinitidy
 • Tenisový loket
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Bolest svalů (fibromyalgie)
 • Bolesti a zablokování šíje a zad
 • Funkční skolióza
 • Výhřez meziobratlové ploténky
 • Zánět středouši
 • Šikmá a rotovaná pánev
 • Artritida (pokud je způsobena špatným držením těla)
 • Závratě a poruchy rovnováhy
 • Dysfunkce sakroiliakálního skloubení
 • Ischias, zánět sedacího nervu
 • Radikulopatie, lumbago
 • Bolesti kolen a kyčlí
 • Rozdílná délka dolních končetin
 • Bolest nohou, kolen nebo chodidel
 • Následky Whipplash injury
 • Valgusové a varózní deformity
 • Záněty měkkých tkání, kloubů a vazů
 • Chronický studené ruce a nohy
 • Tachykardie – hypertenze – nízký krevní tlak
 • Zvýšená kyselost žaludku
 • Gastroezofageální refluxní choroba
 • Náhlá vazovagální synkopa
 • Deprese (pokud vznikla v důsledku chronického stresu a bolesti)
 • Psychická labilita a výkyvy nálad
 • Nespavost, poruchy spánku
 • Syndrom chronické únavy
 • Některé hormonální poruchy
 • Poruchy učení – dyslexie (potíže se čtením nebo psaním)
 • Opožděný vývoj řeči u dětí
 • Epilepsie
 • Omezená pohyblivost
 • Omezení sportovního výkonu a častější úrazy
Ve většině případů jsou tyto patologické stavy ve skutečnosti příznaky zablokovaných hlavových kloubů

Recenze našich pacientů

Recenze po korekci KRANIOVERTEBRÁLNÍ disfunkcí metodou BODY BALANCE
Pokud je video v cizím jazyce, zapněte titulky
MUDr. Irena Johannová o BODY BALANCE
Pokud je video v cizím jazyce, zapněte titulky

Příčiny vzniku dysfunkcí hlavových kloubů

Natažení krku během porodu
Porodní trauma je hlavní příčinou posunutí a rotace krčních obratlů vzhledem k týlní kosti lebky. Mírné, dokonce i sebemenší natažení krku dítěte vede k asymetrické a dlouhotrvající ochranné křeči svalů týlní oblasti, což následně vede k posunutí obratlů a dysfunkci hlavových kloubů. V důsledku traumatu není dítě schopné samo držet hlavu po dlouhou dobu po porodu, někdy dokonce déle než 2-3 měsíce.
Porod v poloze na zádech
Vzhledem k nepřirozené poloze těla na zádech se pánev rozšiřuje hůř a žena musí vynaložit mnohem větší úsilí, protože rodí dítě „nahoru“. Příliš intenzivní tlačení a prodloužení doby porodu negativně ovlivňují páteř dítěte. Při průchodu porodními cestami dochází ke stlačení lebky a zejména krčních obratlů.
Prodloužená doba porodu
A co říkají výzkumy? Podle studií potřebují ženy rodící na zádech více nástřihů hráze (epiziotomie) než ženy rodící ve vzpřímené poloze. Dál se taky prokázalo, že porody v poloze na zádech jsou i o něco delší – u prvorodiček průměrně o 23 minut, u vícerodiček o 13 minut.
Úrazy hlavy a krku v průběhu života
Zranění v raném dětství, pády a rány do hlavy, šarvátky ve škole, rvačky, dlouhodobé cvičení bojových umění, sportovní úrazy, úrazy typu „Whiplash“ (při autonehodě), úrazy při potápění, prudké trhnutí a „křupání“ krku během masáže, snaha „prokřupnout“ vlastní krk, kraniocerebrální traumata (poranění lebky a mozku) mohou zhoršit stav hlavových kloubů.
Odchylky jsou většinou považovány za „genetické“
Tradiční medicína je přesvědčená, že možné abnormality v atlantookcipitálním kloubu (s výjimkou případů vážného poranění) jsou způsobeny genetikou a nevyžadují korekci. Výsledkem je, že problém prakticky není diagnostikován, zatímco i mírný posun v kloubu může způsobit velmi závažné patologické změny v celém těle.
Během vyšetření není kladen důraz na kraniovertebrální oblast
Spirálová počítačová tomografie (3D CT) umožňuje velmi přesně určit stupeň posunutí a polohu obratlů, ale pouze v případě, že se radiolog zaměřuje na tuto oblast. Ve většině případů rotace zůstává bez povšimnutí, opět kvůli přesvědčení konvenční medicíny.
Nevhodné diagnostické metody
Negativní stránkou všech obvyklých metod vyšetření páteře je, že pomocí konvenčního rentgenového 2D vyšetření je téměř nemožné identifikovat dysfunkci kloubů hlavy, rotaci Atlantu (nosiče) a Axise (čepovce).
Absence účinné léčby
Tradiční medicína nenabízí biomechanické metody léčby. K odstranění symptomů vznikajících při posunu krčních obratlů se nejčastěji využívá farmakologie.
Pokusy eliminovat vychýlení pánve, odstranit spasmus paravertebrálních svalů, snížit bolest v páteři klasickou rehabilitací nebo fyzioterapií, aniž by se problém vyřešil od základu, a aniž by byl proveden RESTART nervového systému, konkrétně retikulární formace, jsou odsouzeny k nízké účinnosti a vedou pouze ke krátkodobému zlepšení, po němž se původní bolesti rychle vrací.
V současné době disponují technologií plnohodnotné neurofyziologické léčby kraniovertebrální dysfunkce pouze odborníci z ústavu BODY BALANCE.
Teprve po absolvování „Korekce BODY BALANCE“ se významně zvyšuje účinnost následných fyzioterapeutických technik a díky integrovanému přístupu je možné pacienta velmi rychle uzdravit a co je nejdůležitější, dlouhodobě ho zbavit problémů. Tuto skutečnost opakovaně potvrzují naši kolegové, neurologové, rehabilitační terapeuti a fyzioterapeuti se kterými úzce spolupracujeme.
Informace pro lékaře

Je korekce kloubů nebezpečná?

Mnoho lékařů a pacientů považuje zásahy do krku za nebezpečné.


Ano, toto tvrzení je pravdivé, ale pouze v případě prudkých a drsných manipulací s krkem, kdy je osoba požádána o „uvolnění a důvěru“.

Organizace BODY BALANCE nemá nic společného s takovými metodami prudkého a rizikového „napravování“ obratlů. Používáme úplně jiné, naprosto bezpečné principy interakce s vašimi svaly.
Toto NENÍ manuální terapie, NENÍ napravování kostí, NENÍ masáž a NENÍ osteopatie. Nepoužívá se žádné křupání, ohýbání, prudké pohyby a natahování krku. Neprovádí se žádné přímé působení na tepny, chrupavky a obratle.

“Brain Hacking” nebo Neurofyziologická technologie metody „Korekce Body Balance“

Metoda „Korekce Body Balance“ je způsob neurofyziologické obnovy funkcí nervového systému stimulací a únavou nervových zakončení ve svalech.
Tato technologie umožňuje kompletní reset a restart celé retikulární formace (neuromuskulárního systému člověka) a překonání „svalové paměti“ jakéhokoli svalu v těle.
Jednoduše řečeno, metoda obnovuje správné ovládání svalů řízené mozkem. Pravě proto je dosahovaný účinek stabilní, přetrvává po celý život a změny po zákroku probíhají v celém těle. Tělo se zbavuje zkřivení a dysfunkcí .
Kromě normalizace rovnováhy a napětí se v hlubokých šíjových svalech obnovuje mikrocirkulace a eliminuje fibróza.
Nejlepší mozky planety se již několik desetiletí snaží vyřešit problém kraniovertebrální dysfunkce, stále však neexistuje celkové řešení. Proč? Můžeme odpovědět.
Kraniovertebrální dysfunkce je neurogenní dysfunkce, kterou lze eliminovat výhradně neurofyziologickou metodou.
Jste-li lékař a chcete se o naší technologii dozvědět více, přečtěte si článek na odkazu:
Podrobné informace pro lékaře

Jak probíhá korekce?

КОРРЕКЦИЯ BODY BALANCE - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!
Pokud je video v cizím jazyce, zapněte titulky.
Nervová stimulace prostřednictvím únavy týlních svalů. Opatrné cílené působení s mírným úsilím. Všechny týlní svaly jsou postupně ošetřeny. Celkově lze provést až 20 tlakových působení. Vše závisí na primárním stavu svalů, závažnosti subluxace a individuálních charakteristikách krku pacienta.
Rovnováha vašeho těla se plně obnoví během pouhých dvou až tří sezení

Autor metody

Zakladatel organizace „Body Balance“. Neurofyziolog. Technolog zdraví.


Autor neurofyziologické metody „Korekce Body Balance™“ pro eliminaci poruch v kraniovertebrální oblasti a léčbu dysfunkcí hlavových kloubů.


Autor metody eliminace fyziopatologie zad „Spinoterapie“ – neurofyziologického přístupu k obnovení svalové funkce a symetrie napětí myofasciálních řetězců.


Stálé pracoviště:
Zdravotní středisko „Body Balance Clinic“
Opava, Česká republika

- Diplom zdravotníka.

- Diplom Ústavu rehabilitačních masáží a traumatologie.

- Expert na odblokování kloubů hlavy AO, AA. Praxe – více než 10 000 korekcí.

- Autor inovativních řešení pro eliminaci biomechanických poruch okluze, krku a lebky (Balancer a Aesthetic).


Strukturoval technologie do jednoho obecného systému pro léčbu biomechanické dystonie, který se zásadně liší od světového vývoje neurofyziologickým přístupem, moderním koncepčním rámcem a účinností.

O naší činnosti

Opravdu potřebuji korekci? Pokud nejsou žádné příznaky a vše se zdá být v pořádku?

Kvůli posunu hlavových kloubů, který je statisticky přítomen u mnoha lidí v té či oné formě, žije tělo v nouzovém režimu „úspory energie“. Lidé si to možná ani neuvědomují, protože přisuzují poruchy únavě, stresu nebo věku. S největší pravděpodobností, jste zvyklí na své nemoci a ani nevíte, že všechno může být jinak.

CT snímky pacientů potvrzující existenci kraniovertebrální dysfunkce

A
+
A
+
A
+
A
+
A
+
A
+
Jste-li daleko od nás a chcete se přesvědčit o potřebě „Korekce“, použijte online diagnostiku.
Na nejbližší klinice podstoupíte CBCT vyšetření a dostanete CD s výsledky. Zkopírujte jej do počítače a zašlete nám uložený soubor. Lékař provede přesný výpočet polohy vašeho prvního, druhého a třetího obratle vzhledem k týlní kosti lebky ve 3 řezech s přesností na desetinu milimetru. Obdržíte podrobnou fotoreportáž s vysvětlením a odborným posudkem o stavu vaší „kraniovertebrální oblasti“, jakož i doporučení ohledně léčby.
Navíc specialista zkontroluje anomálie lebky a obratlů (včetně anomálie Kimmerle), symetrii vývoje otvorů v obratlích, kudy procházejí tepny, přítomnost srostlých obratlů, osteofytů, infekce v kořenových kanálech zubů, stav mandibulárních kloubů.
Zjistit více

Nejlepší léčbou je prevence

Korekce hlavových kloubů v případě jejich dysfunkce je nutná bez ohledu na momentální onemocnění a stupeň jejich projevu, protože se jedná o „investici“ zaměřenou na dosažení dobrého zdraví v budoucnu.
Doporučuje se zahájit léčbu již v dětství a tím umožnit tělu normální vývoj a fungování.
Čím je člověk starší a čím déle svůj problém „pěstuje“, tím obtížnější je jeho úplná regenerace. Důvodem je snížení schopnosti těla regenerovat, zvýšení svalové fibrózy, zhoršení pružnosti páteře a změny chrupavčité tkaně.
PAMATUJTE: menší obtíže, které jsou dnes zanedbávány, mohou zítra přerůst do mnohem většího problému!
Выберите свой город
 • Чехия
 • Прага
 • Опава